Betaal ik minder voor de huiswerkbegeleiding als mijn kind niet kan komen door vakantie/ziekte?

Ons tarief is vastgesteld voor een gemiddelde maand. Wij zijn ons ervan bewust dat sommige maanden langer zijn en sommige (in verband met vakantie) korter. Hier is bij het vaststellen van de prijs rekening mee gehouden. Er kan daarom geen restitutie plaatsvinden in verband met vakanties en/of ziekte. 


Als jouw kind een middag ziek is, kan deze middag gewoon worden ingehaald op een later moment in dezelfde week. Ook in dit geval is restitutie geen optie.


Tijdens de zomervakantie factureren we niet.